Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen cliënt en De Geluksvoetensalon. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. De Geluksvoetensalon zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de branchecodes. Hygiëne is voor De Geluksvoetensalon zeer belangrijk en wordt ook van de cliënt verwacht. Garanties over … Continue reading Voorwaarden

Privacy policy

Uw persoonsgegevens worden genoteerd op een cliëntenkaart en niet digitaal vastgelegd. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de bedrijfsvoering van De Geluksvoetensalon en niet beschikbaar voor derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien en naar wens worden aangepast. Uw gegevens worden tot maximaal 7 jaar na laatste behandeling bewaard ten behoeve … Continue reading Privacy policy

Voetaandoeningen van spieren en skelet

Een greep uit de diverse aandoeningen met een korte omschrijving. Voor uitgebreide informatie kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. Pes planus platvoet, 3 derde middenvoetzool op blauwdruk Pes planus type platvoettype, 2 derde middenvoetzool op blauwdruk Pes excavatus pes cava, holvoet, geen middenvoetzool afdruk op blauwdruk Pes excavatus type holvoettype, 1 derde middenvoetzool op blauwdruk Pes … Continue reading Voetaandoeningen van spieren en skelet

Nagelaandoeningen aan de voeten

Een greep uit de diverse aandoeningen met een korte omschrijving. Voor uitgebreide informatie kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. Unguis incarnatus ingegroeide nagel Pseudo unguis incarnatus ingroeiende nagel Onychophose eelt en likdoorns in de nagelwal, nagelwalproblemen Unguis tegularis / Unguis convolutus / convexe nagel tunnelnagel of krulnagel, aangeboren (alle nagels), door schoeisel (krul vaak eenzijdig) … Continue reading Nagelaandoeningen aan de voeten

Huidaandoeningen aan de voeten

Een greep uit de diverse aandoeningen met een korte omschrijving. Voor uitgebreide informatie kunt u altijd een afspraak maken. Hyperhydrosis overmatig zweten van handen en voeten Bromhydrosis onaangenaam ruikende voeten als gevolg van afbraak hoornhuid en bacteriën op hyperhydrotische voeten Anhydrosis geen zweetafscheiding, vaak een organische oorzaak Ichthyosis de huid lijkt op de schubben van … Continue reading Huidaandoeningen aan de voeten

Overige risico voet

Naast de diabetische en reumatische voet zijn er nog andere specifieke voeten die de aandacht verdienen. De oudere voet Deze voet verdient extra aandacht omdat de huid atrofieert, circulatieproblemen ontstaan en de mobiliteit van de mensen in zijn geheel vaak afneemt. Ook komen standsveranderingen voor, doordat de spieren en banden slapper worden. Er komen drukpunten … Continue reading Overige risico voet

Reumatische voet

Reuma is een chronische aandoening. Mensen met reuma zijn afhankelijk van goede medicatie, aanpassingen in arbeid en dagelijks functioneren. Goede begeleiding is erg belangrijk. Ook de voeten hebben vaak speciale zorg nodig. Door stijfheid en ontstekingen nemen gewrichten vaak een andere stand aan. Reumaknobbels aan de voet geven druklocaties, waardoor men anders gaat lopen. Ook … Continue reading Reumatische voet

Diabetische voet

Een diabetische voet kan verschillende symptomen hebben. Inspectie, verzorging en advies van de voeten zijn daarom erg belangrijk. De pedicure speelt hierin een grote rol,  samen met huisarts (praktijkondersteuner) en podotherapeut. De symptomen kunnen zijn: Neuropathie: Beschadiging van zenuwen waardoor het gevoel niet meer te vertrouwen, of afwezig is. Slechte doorbloeding: PAV (perifeer arterieel vaatlijden). … Continue reading Diabetische voet