Privacy policy

  • Uw persoonsgegevens worden genoteerd op een cliëntenkaart en niet digitaal vastgelegd. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de bedrijfsvoering van De Geluksvoetensalon en niet beschikbaar voor derden.
  • Uw gegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien en naar wens worden aangepast.
  • Uw gegevens worden tot maximaal 7 jaar na laatste behandeling bewaard ten behoeve van de financiële administratie. Dit is de door de belastingdienst verplicht gestelde termijn.