Diabetische voet

Een diabetische voet kan verschillende symptomen hebben, waardoor inspectie, verzorging en advies van de voeten erg belangrijk zijn. De pedicure speelt hier een grote rol in, samen met huisarts (praktijkondersteuner) en podotherapeut . De symptomen kunnen zijn:

  • Neuropatie: Beschadiging van zenuwen waardoor het gevoel niet meer te vertrouwen, of afwezig is.
  • Slechte doorbloeding: PAV (perifeer arterieel vaatlijden). Door slechte toevoer van zuurstof en voedingsstoffen kan de huid   sneller kapot gaan en  zelfs niet meer helen.
  • Standsafwijkingen: Doordat zenuwen beschadigd zijn of uitgevallen, kan er een standsverandering van de voet optreden.  Als dit drukplekken  veroorzaakt dan, kunnen er eeltlocaties, wonden en blaren ontstaan.
  • Ulcusvorming: Dit is een wond die niet op tijd of helemaal niet geneest. Dit kan leiden tot ernstige infecties en zelfs tot amputaties.

De diabetische voet wordt in simms classificaties 0 tot en met 4 ingedeeld en daar wordt nog eens een profiel aan gehangen. In eerste instantie bepaalt de huisarts en/of praktijkondersteuner de simms classificatie. Als deze 1 of hoger is, dan wordt men doorgestuurd naar een podotherapeut. Deze bepaalt verder de ernst van de aandoening aan de voeten. Hiervoor wordt een behandelplan gemaakt. Er wordt een pedicure ingeschakeld die is aangesloten bij de ketenzorg en deze krijgt dit behandelplan. Het is mogelijk dat men een vergoeding van de verzekering hiervoor krijgt. Vraag ernaar bij de podotherapeut en/of de pedicure.

Wat is ketenzorg?

Ketenzorg is de zorg rondom een discipline. In dit geval rondom de diabetische voet. De ketenzorg bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner, podotherapeut, diëtiste en de medisch pedicure of pedicure dv. Dit team gaat ervoor zorgen dat ernstige complicaties worden voorkomen.