Diabetische voet

Een diabetische voet kan verschillende symptomen hebben. Inspectie, verzorging en advies van de voeten zijn daarom erg belangrijk. De pedicure speelt hierin een grote rol,  samen met huisarts (praktijkondersteuner) en podotherapeut. De symptomen kunnen zijn:

  • Neuropathie: Beschadiging van zenuwen waardoor het gevoel niet meer te vertrouwen, of afwezig is.
  • Slechte doorbloeding: PAV (perifeer arterieel vaatlijden). Door slechte toevoer van zuurstof en voedingsstoffen kan de huid sneller kapot gaan en zelfs niet meer helen.
  • Standsafwijkingen: Doordat zenuwen beschadigd zijn of uitgevallen, kan er een standsverandering van de voet optreden.  Als dit drukplekken veroorzaakt dan kunnen er eeltlocaties, wonden en blaren ontstaan.
  • Ulcusvorming: Dit is een wond die niet op tijd of helemaal niet geneest. Dit kan leiden tot ernstige infecties en zelfs tot amputaties.

De diabetische voet wordt ingedeeld in simms classificaties 0 tot en met 4 en daar wordt nog eens een profiel aan gekoppeld. In eerste instantie bepaalt de huisarts en/of praktijkondersteuner de simms classificatie. Als deze 1 of hoger is, wordt u doorgestuurd naar een podotherapeut. Deze bepaalt verder de ernst van de aandoening aan de voeten. Hiervoor wordt een behandelplan opgesteld. Er wordt een pedicure ingeschakeld die is aangesloten bij de ketenzorg en deze krijgt dit behandelplan. Afhankelijk van de simms classificatie is vergoeding van de verzekering mogelijk. Vraag ernaar bij de podotherapeut en/of de pedicure.

Wat is ketenzorg?

Ketenzorg is de zorg rondom een discipline. In dit geval rondom de diabetische voet. De ketenzorg bestaat uit de huisarts, praktijkondersteuner, podotherapeut, di√ętiste en de medisch pedicure of pedicure diabetische voet (dv). Dit team zorgt ervoor dat ernstige complicaties worden voorkomen.