Voetaandoeningen van spieren en skelet

Een greep uit de diverse aandoeningen met een korte omschrijving. Voor uitgebreide informatie kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.

Pes planusplatvoet, 3 derde middenvoetzool op blauwdruk
Pes planus type platvoettype, 2 derde middenvoetzool op blauwdruk
Pes excavatus pes cava, holvoet, geen middenvoetzool afdruk op blauwdruk
Pes excavatus type holvoettype, 1 derde middenvoetzool op blauwdruk
Pes valgus meer dan 15 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes, hielbeen mediaal gekanteld, tenen wijzen naar lateraal (naar de buitenzijde)
Pes valgus type tussen 5 en 15 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes
Pes valgus type tussen 5 en 15 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes
Recht minder dan 5 graden boven lijn kopjes middenvoetsbeentjes
Pes varus minder dan 15 graden onder lijn kopjes middenvoetsbeentjes, hielbeen lateraal gekanteld, tenen wijzen naar mediaal (naar de binnenzijde)
Pes varus type tussen 5 en 15 graden onder lijn kopjes
Rechtminder dan 5 graden onder lijn kopjes
Pes transversoplanus spreidvoet/doorgezakte voet, gaat vaak gepaard met klauwstand van de tenen. Leidt tot kneuzingen en ontstekingen van de plantaire zachte weefsels en tot eeltvorming en likdoorns
Hallux valgus 1e teen abduceert (lateraal, naar buiten) 1e middenvoetsbeen adduceert (mediaal, naar binnen)
Hallux varus 1e teen adduceert (mediaal, naar binnen) door verkort middenvoetsbeentje en verslapping van spieren en/of banden
Halux rigidus blokkering dorsaalflexie. Kan niet omhoog buigen
Hallux limitus beperking dorsaalflexie minder dan 80 graden
Hallux recurvatum overdreven dorsaalflexie grote teen. Grote teen staat omhoog
Hallux flexus overdreven plantair gebogen grote teen. Grote teen staat omlaag
Hamertenen pip (1e deel teen) plantair (naar beneden), dip (laatste deel teen) dorsaal (naar omhoog), gewricht gefixeerd
Klauwtenen dip en pip plantair, laatste kootje raakt grond niet
Ruitertenen 2e teen luxeert naar dorsaal en gaat over een andere teen heen
Ruitertenen 2e teen luxeert naar dorsaal en gaat over een andere teen heen
Luxatie botdelen volledig uit elkaar en verschoven, totale ontwrichting
Subluxatie ontwrichting is niet volledig
Supraductus luxatie of subluxatie waarbij de ontwrichting zich bevindt tussen mtp (middenvoetbeentjes) en digiti (tenen), teen ligt hoger dan de rest
Infraductus luxatie of subluxatie waarbij de ontwrichting zich bevindt tussen mtp (middenvoetbeentjes) en digiti (tenen), teen ligt lager dan de rest
Digiti minimus varus adductie 5e teen op of onder 4e teen
Kleermakersknobbel knobbel lateraal mtp 5
Pes atavusverlengde 2e straal. 2e middenvoetsbeentje is langer dan 3e en 4e c.q verkorte 1e straal. Geeft klachten onder mtp (middenvoetbeentjes) 1 en 2
Charcot voet
Metatarsalgie voorvoetklachten. Het uiteenwijken van de middenvoetsbeentjes in combinatie met hypermobiliteit leidt tot wrijvingsklachten onder en tussen de middenvoetsbeentjes
Marsfractuur vermoeidheidsfractuur van de middenvoetsbeentjes. Meestal een breuk van 2e of 3e middenvoetsbeentje
Mortonse neuralgie bekneld zenuwtakje in de voorvoet door mechanische stress of compressie. Tinteling of acute pijn naar tenen toe, gepaard met steken, branden of kloppen
Plantaire fasciitis door overbelasting van de voetzoolband kan de voetzoolpeesblad ontsteken. Oorzaken – valgusstand hielbeen en afvlakken van de mediale voetboog, overgewicht, holvoeten, ondoelmatig schoeisel, te weinig schokdemping
Exostose botuitgroeisel door ontsteking van beenvlies door trauma of drukklachten
Hielspoor botuitgroeisel distaal hielbeen
Haglundse exostose botuitgroeisel achter bovenzijde hielbeen
Dropping first
heeft oorsprong cuneiforme 1 (voetwortelbeentje) en mtp 1(middenvoetbeentje), waardoor kopje mtp 1 zwaar op de grond drukt en een botuitgroeisel geeft. Ook kan er pijn zijn bij het voetwortelbeentje