Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen cliënt en De Geluksvoetensalon.

  • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
  • De Geluksvoetensalon zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de branchecodes.
  • Garanties over de behandeling zijn per persoon anders en worden tijdens de eerste behandeling en bij eventuele volgende behandelingen besproken indien van toepassing. Garantiebehandelingen worden door de Geluksvoetensalon bepaald en zijn dan ook voor haar rekening.
  • Bij niet tijdig afmelden door cliënt, uiterlijk 24 uur van tevoren, mag De Geluksvoetensalon het hele consultbedrag in rekening brengen. De verplichting tot tijdig afmelden geldt ook voor De Geluksvoetensalon. De eerstvolgende behandeling is dan gratis, er wordt geen geld geretourneerd. Bij duidelijke overmacht vervalt deze verplichting.
  • Tarieven hangen duidelijk zichtbaar in de salon en kunnen ook aangevraagd worden.
  • Hygiëne is voor De Geluksvoetensalon zeer belangrijk en wordt ook van de cliënt verwacht.