Overige risico voet

Naast de diabetische en reumatische voet zijn er nog andere specifieke voeten die de aandacht verdienen.

De oudere voet

Deze voet verdient extra aandacht omdat de huid atrofieert, circulatieproblemen ontstaan en de mobiliteit van de mensen in zijn geheel vaak afneemt. Ook komen standsveranderingen voor, doordat de spieren en banden slapper worden. Er komen drukpunten die er voorheen niet waren, waardoor er huiddefecten kunnen ontstaan. De huid is vaak droog doordat de zweet- en talgproductie afneemt. Een bijkomend verschijnsel hiervan is dat de zuurmantel van de huid niet meer optimaal is, waardoor infecties op de loer liggen. Ook komen bij deze groep mensen vaker ingroeiende nagels voor, doordat de nagels dikker worden en de huid dunner. Goede verzorging en advies op maat zijn geboden.

De spastische voet

Als het zenuwstelsel is aangedaan kan het te veel of te weinig prikkels doorgeven. Dit leidt tot uitvalverschijnselen (verlammingen) of tot overspanning (pijn, branden, tintelingen of spasmen). Er zijn sensibele (gevoel) en motorische (beweging) prikkels. Verlamming en spasticiteit zijn voor de pedicure belangrijke aspecten om rekening mee te houden om een goede voetverzorging te kunnen geven. Gevoelsstoornissen en standsafwijkingen zijn hier belangrijke aspecten, die speciale aandacht vragen.

De verwaarloosde voet

Deze voeten kunnen bij ouderen, daklozen en/of zwervers voorkomen. Doordat voeten niet meer verzorgd worden, kunnen er zeer lange, dikke en/of scheve nagels groeien waar schimmels zich graag in nestelen. Ook kan de huid zeer droog worden, waardoor kloven ontstaan. Doordat er geen of weinig hygiëne is, liggen infecties op de loer. Om deze voeten weer in goede conditie te krijgen is vaak meer nodig dan alleen een goede pedicurebehandeling.